Sociálně terapeutické dílny

    Sociální služba §67 Sociálně terapeutické dílny, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie v dílnách textilu, tkaní a keramiky.

Doplňková péče a činnost: výtvarná terapie l počítače l vzdělávání l vaření l turistika l rehabilitační cvičení l sociální

Písek
Adresa: Písek 397 01, Karlova 111
Telefon: 382 224 105
Číslo reg.: 8975638
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 6:30 - 15:30 hodin
Počet možných uživatelů služby: 24
Dostupnost: 1. patro bez výtahu

Klíčový pracovníci:
Mgr. Martina Pravdová - sociální pracovník
Petra Zikudová - sociální pracovník
Jaroslava Křivanová - sociální pracovník


std Písek
Protivín
Adresa: Protivín 398 11, Masarykovo nám. 21 Telefon: 736 272 448
Číslo reg.: 8216984
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 7:00 - 15:00 hodin
Počet možných uživatelů služby: 8
Dostupnost: bezbariérové

Klíčový pracovník:
Ilona Kocová - sociální pracovník
std Protivín
std

Počet zúčastněných uživatelů sociálních služeb: 32
Doba trvání projektu: 32 měsíců
Výše poskytnuté dotace: 5.441.040,- Kč