Sociálně terapeutické dílny

    Sociální služba §67 Sociálně terapeutické dílny, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie v dílnách textilu, tkaní a keramiky.

Doplňková péče a činnost: výtvarná terapie l počítače l vzdělávání l vaření l pohybová terapie l sociální

Písek
Adresa: Písek 397 01, Karlova 111
Telefon: Ředitel: 382 224 105, 722 216 847
Sociální pracovník: 606 075 820
Číslo reg.: 8975638
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 6:30 - 15:30 hodin
Počet možných uživatelů služby: 24
Dostupnost: 1. patro bez výtahustd Písek
Protivín
Adresa: Protivín 398 11, Masarykovo nám. 21 Telefon: Ředitel: 382 224 105, 722 216 847
Pracovník v sociálních službách: 736 272 448
Číslo reg.: 8975638
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 7:00 - 15:00 hodin
Počet možných uživatelů služby: 8
Dostupnost: bezbariérovéstd Protivín