Komplex nabízených služeb

Sociální služba

Sociální služba §67 Sociálně terapeutické dílny, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, nácvik přesunu na vozík a z vozíku

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Nabízíme

1
PORADENSTVÍ
posouzení individuálních potřeb uživatele, pomoc rodině a její metodické vedení při péči o dítě s handicapem, informační servis a zprostředkování dalších služeb, sociální poradenství, zprostředkování informací o právech a povinnostech
2
PRACOVNÍ TERAPII, PRACOVNÍ DOVEDNOSTI V
textilní dílně - tkaní, vyšívání, koláže, batikování, šití:
keramické dílně a zpracování materiálů
3
VZDĚLÁVACÍ A AKTIVAČNÍ ČINNOST, POČÍTAČE
cílem je udržovat a dále rozvíjet již získané znalosti a dovednosti, nácvik chování v různých společenských a jiných situacích při způsobu kontaktu s lidmi, nácvik práce s počítačem
4
REHABILITACI - SOCIÁLNÍ
péče o svojí osobu, péče o domácnost - vaření, nákupy, osobní rozpočet, nácvik dovedností pro samostatný život
5
POHYBOVÁ TERAPIE
cvičení, plavání, sestavování individuálních rehabilitačních programů
6
SLUŽBY PSYCHOLOGA, SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
7
DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
výlety, kulturní akce...
ruce

ruce

ruce

ruce

ruce

ruce

ruce