O nás

Poslání

    Poskytujeme osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami takovou pomoc a podporu, kterou potřebují pro svůj plnohodnotný život, a tak jim naplňujeme účast na rovnoprávném a aktivním životě ve společnosti v přirozeném prostředí.

    Podpora a pomoc je zajišťována na respektování osobnosti těchto lidí, na zohledňování individuality a práva na vlastní rozhodování a vlastní životní prostor.


Cíle

- Dostupnost služeb
- Poskytování služby v přirozeném prostředí
- Společenská integrace
- Pomoc a podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti
- Rozvoj funkčních a sociálních dovedností
- Udržení životního rytmuIdentifikační údaje

Název organizace: HORIZONT, z. ú.
Adresa: 398 11 Protivín, K Lomu č.p. 239
Organizační forma: zapsaný ústav, nestátní, neziskové
Datum a místo registrace: 21. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ČR - Praha
Číslo: VS/1-1/44056/00-R
IČ: 708 81 553
Číslo účtu: 643623359/0800
Telefon: 382 224 105, 722 216 847
E-mail: oshorizont@oshorizont.cz
Statutární zástupce / kontaktní osoba/: Jitka Šťastná
Předmět činnosti: zřizování a provozování nestátní sociální služby

Historie

Organizační struktura

organizační struktura