Obchůdek     Projekt byl zaměřen na rozvoj sociálních a pracovních dovedností osob se zdravotním postižením, které špatně hledají uplatnění na otevřeném trhu práce. Pro tyto osoby byl připraven sedmiměsíční program sociální a pracovní rehabilitace.
Pro účastníky byla připravena pracovní rehabilitace na tréninkovém pracovišti, kterým je nově zřízený obchod s výrobky z chráněných dílen. Na tomto pracovišti rozvíjeli své pracovní dovednosti pod vedením sociálních pracovníků. V průběhu realizace se uskutečnilo 5 běhů programu. Celý projekt tudíž trval 34 měsíců. Do projektu se zapojilo 25 uživatelů sociálních služeb. V průběhu celého programu byl kladen důraz na individuální přístup k jednotlivým účastníkům.

Výše poskytnuté dotace činí 2.180.412,- Kč


projektGalerie

     Umožnuje od roku 2012 prezentaci umělecké činnosti lidí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a psychickým, žijících v Píseckém regionu ,zapojených do aktivit především organizace HORIZONT,o.s. , ale i dalších neziskových organizací v Písku. Je přístupná všem občanům města Písek i přijíždějícím turistům v provozních hodinách 9:00h-17:00h od pondělí do pátku kromě měsíců leden –březen.


akce


Tréninkové pracoviště je v ulici Masné krámy v Písku.