Nástup uživatele sociální služby - tiskopisy
Náhled tiskopisů pro zájemce námi poskytovaných sociálních služeb.

Info leták
strana 1    strana 2Kontaktní osoba
strana 1Návrh smlouvy
strana 1    strana 2    strana 3Fakultativní činnosti
strana 1Výpovědní důvody
strana 1Postup při vyřizování stížností
strana 1    strana 2