Nástup uživatele sociální služby - tiskopisy
Náhled tiskopisů pro zájemce námi poskytovaných sociálních služeb.

Info leták
strana 1    strana 2Žádost o přijetí do centra Horizont
strana 1Návrh smlouvy
strana 1    strana 2    strana 3Rozsah poskytované sociální služby
strana 1Individuální časový rozsah poskytovaní sociální služby
strana 1Ceník poskytované sociální služby
strana 1Postup při vyřizování stížností
strana 1    strana 2    strana 2