SPOLU ZVLÁDNEME I KORONAVIRUS

Podle aktuálního nařízení Vlády ČR nesmí lidé v Česku od středy 18. března vycházet ven bez ochrany obličeje. Prosíme, respektujte to! Trocha nepohodlí s tím spojeného může zachránit život Vám, vašim blízkým, přátelům, sousedům, kolegům, spoluobčanům.

BUĎME OHLEDUPLNÍ

Na veřejnosti vždy choďte se zakrytými ústy a nosem rouškou. Není-li nařízeno jinak, můžete použít i šátek, šálu, či jiný vhodný prostředek). Rouška je dnes symbolem ohleduplnosti! Vás sice před nákazou zcela neochrání, ale v případě, že onemocníte (a třeba o tom ještě ani nevíte), chráníte své okolí.

- Nekašlejte a nekýchejte přímo do dlaní, ale do papírového kapesníku.
- Často si myjte ruce mýdlem. V obchodech a MHD noste rukavice.
- Vyhýbejte se lidem s respiračním onemocněním.
- Omezte pobyt na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu.
- Dodržujte odstupy od jiných osob (cca 2 metry).
- Preferujte bezdotykový kontakt na veřejnosti (především nepodávejte ruku), ale i doma u seniorů či jinak oslabených členů rodiny.
- Obstarávat nákupy by měl pouze jeden člen rodiny pro všechny.
- Svého lékaře osobně navštivte pouze v akutním případě. Konzultaci řešte telefonicky, recept si nechte zaslat elektronicky.
- Máte-li příznaky nemoci (horečka, dušnost, kašel, bolest svalů, únava), jste v karanténě nebo máte již nemoc potvrzenou lékařem, nevycházejte ven! O nákup či vyzvednutí léků požádejte své blízké nebo známé. Nemáte-li takové osoby v dosahu, volejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

BUĎME VŠÍMAVÍ

Někteří lidé jsou ohroženější než jiní a měli by kontakty venku omezit na minimum. Znáte ve svém okolí osamělého seniora, chronicky nemocného nebo zdravotně postiženého člověka, který nemá v dosahu svou rodinu ani nikoho blízkého? Zavolejte na telefonní číslo 382 214 245 nebo 382 213 974, kde nahlásíte jméno a bydliště osoby, která potřebuje pomoc především s obstaráním základních potravin a léků.

BUĎME PŘIPRAVENI

postarat se vlastními silami o své rodiče, prarodiče, nemocné či jinak oslabené rodinné příslušníky, pro které není vhodné vycházet ven, a to zejména tak, že jim zajistíme potraviny a léky. Pokud tuto péči nezvládnete sami, obraťte se na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

BUĎME SOLIDÁRNÍ

Ujistěte se, zda Vaši přátelé, známí, kolegové, sousedé, kteří žijí sami a jsou v karanténě či nemocní, mají zabezpečeny základní potraviny, léky apod. Je-li to možné, nakupte jim. Nákup nechejte za dveřmi a finančně se vyrovnejte po skončení karantény či uzdravení. Nemůžete-li jim pomoci, zavolejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974 nebo jim kontakt předejte.

Děkujeme!

Město Písek, 18. března 2020

Kdo jsme?

Poskytujeme osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami takovou pomoc a podporu, kterou potřebují pro svůj plnohodnotný život, a tak jim naplňuje účast na rovnoprávném a aktivním životě ve společnosti v přirozeném prostředí.

Podpora a pomoc je zajišťována na respektování osobnosti těchto lidí, na zohledňování individuality a práva na vlastní rozhodování a vlastní životní prostor.

Nabízené služby

1
chráněné pracovní místa
2
dílny pracovní terapie
- práce s textilem, tkaní, vyšívání, koláže, batikování, šití
- práce s přírodním materiálem a papírem
- práce s hlínou - keramika
3
poradenská činnost
- posouzení individuálních potřeb klienta
- pomoc rodině a její metodické vedení při péči o dítě s handicapem
- informační servis a zprostředkování dalších služeb
- sociální poradenství
- zprostředkování informací o právech a povinnostech
Více info


V čem jsou jiní?

.....diagnóza: mentální postižení!
    Jsou skutečně tak jiní? Co nás při kontaktu s nimi překvapuje? Někdy až děsí, nebo raději otočíme hlavu na druhou stranu a děláme, že je nevidíme... Není ale chyba v nás, v okolí společnosti? To my často nevíme, a nejsme připraveni na to, jak se k takovým lidem chovat, jak s nimi jednat. Máme zaběhlé a naučené normy chování a postojů ke svému okolí, a každá odlišnost nás překvapí.

    Přitom mentální postižení není žádná nemoc. Vzniká následkem nepříznivých okolností a jimi zanechaných stop, či genetické vady.

    Každý člověk je jedinečný, nezaměnitelný, neopakovatelný. Proto je normální být jiný. Každý má svoje vlastní cíle a slabé stránky, záliby, antipatie, radosti a strachy. Nikdo není výhradně nemocný či zdravý, zrovna tak, jako nikdo není výhradně postižený nebo nepostižený. Takto jednostranně se nedá na mentální postižení pohlížet. Mluví se vždy všeobecně jen o snížení intelektových schopnostech, ale ne o jiných rysech osobnosti, kterými tito lidé naopak převyšují své okolí. Jako je mít rád, potřebu mít přátele a cítit se ve společnosti dobře, schopnost se umělecky vyjadřovat, být citlivý, bezelstný s upřímnou krásnou duší, vnímat věci kolem sebe tak, jak my, pod vlivem dnešní rychlé a stresující doby již ani nejsme schopni.

    Mentálně postižení lidé bývají často omezováni svým prostředím, ne postižením. To, že mají své speciální potřeby ještě neznamená, že by neměli být pokládáni za plnoprávné občany, pro které platí stejná práva a jsou ochraňovány stejnými zákony jako my, lidé ostatní.

    Je proto velmi důležité mít na paměti, že by mělo patřit k povinnostem naší občanské společnosti starat se o to, aby těmto občanům byla poskytována zvláštní péče a taková podpora, kterou pro svůj život potřebují.

                                                                                                                               Jindřiška Trtková (předsedkyně sdružení)