Seznam projektůProjekt PHARE 2003
CZ 2003/005-601.08.02
CZ 2003/005-601.08.03

Zaměření projektu:
Otevření a provoz dílen pro občany s mentálním postižením

Doba realizace projektu: 2. 4. 2005 - 1. 7. 2006

Výše rozpočtu projektu: 987.315,-Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpočtem České republiky.
Projekt "Samostatný - Nezávislý"
OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
opatření 2.3. - globální grant č. CZ.04.1.03/2.3.15.2./0010

Zaměření projektu:
- realizovat nové služby pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami
- rozvíjet sociální dovednosti
- rozvíjet základní počítačové dovednosti
- vytvářet či znovu obnovit pracovní návyky a dovednosti
- pracovní rehabilitace bude probíhat na základě individuálních plánů
- motivovat pro uplatnění na volném trhu práce.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2006 - 29. 2. 2008

Výše rozpočtu projektu: 649.004,-Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpočtem České republiky.


Projekt "Nezávislý - Samostatný"
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.02/21.00145

Zaměření projektu:
- rozvoj sociálních a pracovních dovedností účastníků projektu
- přípravu účastníků na vstup na trh práce
- vytvoření tréninkového pracoviště (obchod)
- rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi
- rozvoj kvality poskytovaných služeb

Doba realizace projektu: 1. 5. 2009 do 1. 3. 2010

Výše rozpočtu projektu: 2.180.412,-Kč

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00014

Zaměření projektu:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012

Výše rozpočtu projektu: 3.460.000,-Kč

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00066

Zaměření projektu:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

Výše rozpočtu projektu: 3.300.000,-Kč

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00088

Zaměření projektu:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015

Výše rozpočtu projektu: 1.413.846,-Kč

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/15_005/0001897

Zaměření projektu:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Doba realizace projektu: 2016 - 2018

Výše rozpočtu projektu: 5.441.040,- Kč

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V.
std