Poděkování za finanční podporu


PATŘÍ VŠEM, CO DALI HLAS ZAMĚSTNANECKÉMU GRANTU 2022 NADACE ČEZ A NAŠÍ DOBROVOLNICI Bc. KATEŘINĚ BÍLKOVÉ.

Finanční podporu ve výši 30.000,- Kč jsme plně využili na nákup materiálu a pomůcek pro keramickou dílnu, na práci a terapie našich klientů v Sociálně terapeutických dílnách HORIZONT v Protivíně a Písku.

Tato podpora posouvá a motivuje i výkon našich zaměstnanců, kterým ukazuje, že naše práce v poskytování sociální služby pro lidi se zdravotním postižením má veliký přínos a smysl.

za klienty a zaměstnance

Jindřiška Trtková
ředitelka HORIZONT, z. ú.